Jakie czekają na nas formalności po urodzeniu dziecka?

Po urodzeniu dziecka przez chwilę wydaje się, że świat stanął na głowie. Niby to tylko jeden mały człowiek, a jego pojawienie się zmienia wszystko. My jako rodzice musimy się odnaleźć w nowej rzeczywistości i poukładać sobie wiele rzeczy na nowo. A oprócz tego musimy pamiętać o dopełnieniu kilku ważnych formalności, związanych z pojawieniem się na świecie nowego człowieka.

Jeszcze chwilę temu sama czułam się zagubiona i szukałam informacji, jakie formalności po urodzeniu dziecka należy załatwić. Dlatego w tym artykule spiszę nie tylko to, co należy zrobić, ale również, w jakich terminach powinno to być zrobione.

Formalności po urodzeniu dziecka – rejestracja dziecka, nadanie numeru PESEL oraz zameldowanie

Do najważniejszych formalności po urodzeniu dziecka należy zarejestrowanie dziecka, dzięki czemu stanie się ono pełnoprawnym obywatelem. Rejestracji dziecka trzeba dokonać w urzędzie stanu cywilnego w ściśle określonym terminie, a dokładnie w ciągu 21 dni od daty wystawienia karty urodzenia. Karta urodzenia jest to dokument sporządzany przez szpital, w którym dziecko się urodziło. Karta musi zostać wystawiona od razu po porodzie, a następnie szpital ma 3 dni na jej przekazanie do urzędu stanu cywilnego właściwego dla rejonu, do którego należy szpital.

I to właśnie do tego urzędu stanu cywilnego należy się udać, żeby zarejestrować dziecko (a nie do urzędu w miejscu zamieszkania). W tym celu do urzędu mogą się udać oboje rodzice lub tylko jedno z nich. W praktyce bardzo często formalności po porodzie załatwia ojciec dziecka. Do rejestracji dziecka wystarczy dowód osobisty rodzica. Należy jednak pamiętać, że jeśli rodzice dziecka nie są małżeństwem i dziecko nie zostało przez ojca uznane przed porodem, to ojciec dziecka nie może sam go zarejestrować, musi to zrobić matka dziecka. Ewentualnie rodzice mogą iść do urzędu razem i podczas jednej wizyty załatwić formalności związane z rejestracją dziecka oraz z uznaniem dziecka przez ojca.

Rejestracji dziecka można również dokonać online, co może być szczególnie przydatne w obecnej sytuacji covidowej. Do rejestracji online wystarczy posiadanie profilu zaufanego.

Podczas rejestracji dziecka należy mu wybrać imię lub ewentualnie dwa. Imię nie może być zdrobniałe oraz ośmieszające, a także musi jasno określać płeć dziecka. Jeżeli rodzice nie zarejestrują dziecka w wymaganym terminie, wówczas zrobi to pracownik urzędu stanu cywilnego i to on wybierze mu imię.

Podczas sporządzania aktu urodzenia kierownik USC zarejestruje urodzenie dziecka, zamelduje pod adresem stałego pobytu rodziców oraz zostanie nadany nr PESEL. Jeżeli rodzice mieszkają oddzielnie, wtedy dziecko zameldowane jest u jednego z nich.

Zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia ZUS oraz złożenie wniosku o urlop macierzyński, czyli zgłoszenie narodzin dziecka w pracy

Oprócz wspomnianych wyżej kwestii dotyczących rejestracji dziecka należy również dopełnić kilku formalności po porodzie w pracy. Przede wszystkim jeden rodzic powinien zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego w swoim zakładzie pracy.

Dodatkowo, matce dziecka zatrudnionej na umowę o pracę, przysługuje płatny urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni, a także urlop rodzicielski w wymiarze 32 tygodni (urlop rodzicielski może być ewentualnie podzielony pomiędzy rodziców). Urlop macierzyński rozpoczyna się w dniu urodzenia dziecka. Aby go otrzymać, należy dostarczyć do pracodawcy kilka dokumentów m.in. kopię aktu urodzenia dziecka.

Dodatkowo jeżeli matka dziecka chce od razu po urlopie macierzyńskim wykorzystać urlop rodzicielski powinna złożyć odpowiedni wniosek u pracodawcy w terminie do 21 dni od porodu. Jeśli to zrobi, to przez całe 52 tygodnie będzie otrzymywać zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru. Jeżeli nie zrobi tego w tym terminie, to przez pierwsze 26 tygodni będzie otrzymywać zasiłek w wysokości 100% podstawy, a przez kolejne 26 tygodni – w wysokości 60% podstawy wymiaru.

Wniosek o 500 plus lub inne dodatkowe świadczenia

Po urodzeniu dziecka można dopełnić kilka dodatkowych formalności, które nie są obowiązkowe, ale zgodnie ze złotą zasadą, skoro dają, to trzeba korzystać ?. Do formalności tych zalicza się m.in. złożenie wniosku o 500 plus. Im szybciej wniosek zostanie złożony tym lepiej. Nie ma ściśle wyznaczonego terminu, ale im później zostanie złożony, tym później pieniądze zaczną wpływać na konto. Kolejnym wnioskiem jest złożenie wniosku o świadczenie becikowe (jednorazowo 1000 zł), o ile rodzice spełniają kryterium dochodowe. Dodatkowo po porodzie warto sprawdzić, czy z tytułu posiadanych przez rodziców polis (np. ubezpieczenia grupowe w pracy) nie przysługuje rodzicom dodatkowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka.

Wybranie przychodni POZ, pediatry i położnej

Z innych formalności pozostaje jeszcze wybranie przychodni POZ, pediatry i położnej środowiskowej dla maluszka. Wizyta patronażowa położnej powinna się odbyć do 7 dni od porodu, a patronaż pediatryczny 4-6 tygodni po porodzie. Żeby zapisać naszego malca do przychodni, trzeba wypełnić deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.